Tìm kiếm tin tức
Dự án, đấu thầu, đấu giá
Ngày 2 tháng 5 năm 2024, UBND xã ban hành Quyết định số:75/QĐ-UBND của UBND xã về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  Công trình: Trường Mầm non Quảng Thái  Hạng...
Ngày 26  tháng 4 năm 2024, UBND huyện ban hành Quyết định số: 1396/QĐ-UBND của uBND huyện Quảng Điền về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn  nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa...
UBND xã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất tại  xã Quảng Thái cụ thể như sau:
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 20 lô đất thuộc Khu dân cư xen ghép thôn Đông Hồ, thôn Trằm Ngang, xã Quảng Thái, huyện...
ngày 26  tháng 12 năm 2022, UVBND huyện ban hành Quyết định số: 3165 /QĐ-UBND về việc thu hồi đất
Ngày 29/11/2022, UBND xã ban hành Quyết định số: 308A/QĐ-UBND của UBND xã về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu  Công trình: Hệ thống điện chiếu sáng trung tâm xã...
Thực hiện Nghị Quyết của Hội  đồng Nhân dân xã về phê duyệt kế hoạch đầu tư công từ nguồn ngân sách xã quản lý (vốn thu cấp quyền sử dụng đất). Sáng ngày 29/11/2022, tại công trình, đơn vị thi công tiến...
Thực hiện Nghị Quyết của Hội  đồng Nhân dân xã về phê duyệt kế hoạch đầu tư công từ nguồn ngân sách xã quản lý (vốn thu cấp quyền sử dụng đất). Sáng ngày 18/11/2022, tại công trình, đơn vị thi công tiến...
Ngày 11/11/2022, UBND xã Quảng Thái ban hành Thông báo số: 170/TB-UBND về việc khởi công công trình: Đường vào Trang trại Tây Hoàng từ nhà ông Hiền đến cống Trằm Ngang, xã Quảng Thái
Ngày 26 tháng 10 năm 2022, UBND xã ban hành Quyết định số: 287/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu  Công trình: DTBD trục đường thôn số 2 từ bà Lựu đến dốc nhà...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.557.182
Truy cập hiện tại 17.578