Tìm kiếm tin tức
Thông tin dự án
Ngày 18 tháng 5 năm 2020 của UBND huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết đinh số 870/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. Dự án: Kênh tiêu trạm bơm Lai Hà, xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền.
UBND xã Quảng Thái ban hành Kế hoạch đầu tư công năm 2021. Cụ thể như sau:
UBND xã Quảng Thái ban hành Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025. Cụ thể như sau:
Ngày 23 tháng 3 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 533/QĐ- UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Tây Hoàng - Lai Hà (Đường xóm...
Ngày 23 tháng 3 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 532/QĐ- UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Đường bê tông từ tỉnh lộ 4 đến vùng trang trại Tây Hoàng, xã Quảng Thái.
Ngày 23 tháng 3 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 535/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Bến Miệu - Trung Làng, xã Quảng Thái.
Ngày 23 tháng 3 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 538/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường nhà ông Cẩn đến nhà ông...
Ngày 23 tháng 3 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 537/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Tây Hoàng - Trang trại, xã Quảng...
Ngày 23 tháng 3 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 536/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Kênh Cộ (bờ hữu), xã Quảng Thái.
Ngày 23 tháng 3 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 534/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, sửa chữa tuyến đê Kênh Mới (bờ...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.418.734
Truy cập hiện tại 162