Tìm kiếm tin tức
Thông tin dự án
Ngày 26/5/2022, UBND xã ban hành Quyết định số: 148/QĐ-UBND của UBND xã về phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 07: Chi phí xây lắp  Dự án:Nhà làm việc xã Quảng Thái,  Hạng mục: Trung tâm...
Ngày 22/4/2022, UBND xã ban hành Quyết định số: 128/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu  Dự án: Đường nội bộ khu dân cư Đông Hồ sau lưng quán Điểm Hẹn.  Theo...
Ngày 22/4/2022 UBND xã ban hành Quyết định số: 130/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường Trục thôn đoạn nhà ông Mỹ Tây Hoàng đến nhà ông...
Sáng ngày 28 tháng 4 năm 2022, tại công trình: Đường nội bộ khu dân cư Đông Hồ sau lưng quán Điểm Hẹn đã tổ chức bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công công trình. thành phần tham dự có đại diện TT...
Ngày 13/4/2022, UBND xã ban hành Quyết định số: 113/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu  Công trình: Tường rào trường tiểu học Quảng Thái-cơ sở Đông Hồ
Ngày 13/4/2022, UBND xã ban hành Quyết định số: 115/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chợn nhà thầu  Công trình: Đường từ cầu Nam Giảng đến nhà ông Vinh  
Ngày 29 tháng  3  năm 2022, UBND xã ban hành Quyết định số: 79/QĐ-UBND của UBND xã Quảng Thái về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu  Dự án: Duy tu bảo dưỡng đường trục...
Chiều ngày 18/03/2022 tại công trình thôn Lai Hà, xã Quảng Thái tổ chức bàn giao công trình:Duy tu bảo dưỡng đường trục thôn số 3 từ nhà ông Sỹ đến nhà bà Sáu thôn Lai Hà cho đơn vị...
chiều ngày 15/3/2022, tại địa điểm đê kênh mới, UBND xã tổ chức buổi bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công công trình: Nâng cấp, sửa chữa đê Kênh mới trên địa bàn xã Quảng Thái. Thành phần tham...
Căn cứ Luật Phòng, chống truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.250.157
Truy cập hiện tại 175