Tìm kiếm tin tức
Lịch công tác
« Trước | Tuần thứ 48, năm 2023 | Sau »
NGÀYBí thư
Trần Hải
Văn phòng Đảng ủy
Hồ Hoàng Vương
Phó bí thư Đảng Ủy - Chủ tịch HĐND
Trần Đức
Chủ tịch
Phạm Công Phước
Phó chủ tịch
Văn Đức Xàng
Tư pháp - hộ tịch
Văn Thị Phương
Công chức
Văn Đức Quyền
Công chức
Trần Nam Thanh
Kế toán
Hoàng Thị Kim Ngân
Trưởng Công An xã
Lê Quốc Bình
Thứ hai
27/11/2023
Sáng: Làm việc tại cơ quan (Cơ quan UBND xã)
10:00: Thảo luận dự toán Ngân sách năm 2024 (Phòng TC-KH huyện)
Thứ ba
28/11/2023
14:00: Hội ý CT, các PCT UBND (Cơ quan UBND xã)Sáng: Làm việc tại cơ quan (UBND xã)
Chiều: Hội ý Chủ tịch- P chủ tịch ; các Công chức liên quan (UBND xã)
Thứ tư
29/11/2023
Sáng: Hội nghị trực tuyến đề án 06 (Hội trường UBND huyện)
Chiều: Dự họp nghe báo cáo về dự án xây dựng 02 phòng học trường Mầm non Quảng Thái (Hội trường UBND huyện)
Cả ngày: Làm việc tại cơ quan (UBND xã)
Thứ năm
30/11/2023
Cả ngày: Tiếp công dân định kỳ hàng tuần của Chủ tịch UBND xã (Cơ quan UBND xã)
13:30: Làm việc với đơn vị Tư vấn và đơn vị thi công Dự án Nhà làm việc 1 cửa và Chỉnh trang sân UBND xã (Cơ quan UBND xã)
15:00: Họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo UBND xã cuối năm 2023 (Cơ quan UBND xã)
Sáng: Họp rà soát hộ nghèo, cận nghèo;Điều tra cung, Cầu lao động (Hội trường HĐND-UBND huyện)
Chiều: Kiểm điểm đánh giá tập thể Lãnh đạo UBND xã (UBND xã)
Thứ sáu
01/12/2023
Chiều: Dự hội thảo Dự án ISET (Tp Hội An, tỉnh Quảng Nam)Sáng: Làm việc tại cơ quan (UBND xã)
Chiều: Kiểm tra vệ sinh môi trường (Các thôn)
Thứ bảy
02/12/2023
Cả ngày: Dự hội thảo dự án ISET (Tp Hội An, tỉnh Quảng Nam)
Chủ nhật
03/12/2023
Cả ngày: Dự hội thảo dự án ISET (Tp Hội An, tỉnh Quảng Nam)
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.036.050
Truy cập hiện tại 1.581