Tìm kiếm tin tức
Lịch công tác
« Trước | Tuần thứ 48, năm 2020 | Sau »
NGÀYchuyên viên
Văn Thị Phương
Bí thư
Trần Hải
Văn phòng Đảng ủy
Hồ Hoàng Vương
Phó bí thư Đảng Ủy - Chủ tịch HĐND
Trần Đức
Địa chính - Xây dựng
Văn Đức Quyền
Địa chính - Xây dựng
Hoàng Thị Biên Thùy
Trưởng Công An xã
Lê Quốc Bình
Kế toán
Hoàng Thị Kim Ngân
Tư pháp - hộ tịch
Hoàng Chương
Chủ tịch
Phạm Công Phước
Phó chủ tịch
Văn Đức Xàng
Văn phòng - Thống kê
Trần Nam Thanh
Thứ hai
30/11/2020
Cả ngày: Làm việc tại cơ quan, Tiếp dân định kỳ tại Hội trường UBND xãSáng: Làm việc với Phòng TC-KH; NN&PTNT liên quan đến xây dựng công trình (Hội trường UBND xã)
Chiều: Làm việc tại cơ quan (cơ quan UBND xã)
Thứ ba
01/12/2020
Sáng: Làm việc tại cơ quan
Chiều: Đi cơ sở các thôn, kiểm tra công tác tuyên truyền vận động TN về khám sơ tuyển tại xã.
Sáng: Làm việc với đơn vị đánh giá Dự án thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Tam Giang- Cầu Hai (Hội trường UBND xã)
Chiều: Làm việc tại cơ quan (cơ quan UBND xã)
Thứ tư
02/12/2020
Sáng: Hội ý thường trực Đảng ủy, làm việc tại cơ quan
Chiều: Họp Đảng ủy, triển khai công thực hiện quy trình công tác cán bộ, thảo luận thông qua NQ nhiệm vụ năm 2021.
Sáng: Xin nghĩ có việc riêng
Chiều: Họp Đảng ủy (Hội trường UBND xã)
Thứ năm
03/12/2020
Cả ngày: Chỉ đạo công tác sơ tuyển tại xã, Làm việc tại cơ quan.Sáng: Chỉ đạo khám sơ tuyển NVQS đợt 2 (Trạm y tế xã)
Chiều: Làm việc với BGĐ HTX tam Giang (Hội trường UBND xã)
Cả ngày: Tiếp công dân định kỳ hàng tuần của Lãnh đạo UBND xã (cơ quan UBND xã)
Thứ sáu
04/12/2020
00:00: Họp Huyện ủy lần thứ 3. Học bồi dưỡng CVC tại huyện.Sáng: Hội nghị Huyện ủy (Hội trường Huyện ủy)
Sáng: Dự họp triển khai sản phẩm OCOP (Hội trường LĐLĐ huyện)
Chiều: Tham gia học tập Lớp bồi dưỡng QLNN chương trình Chuyên viên chính (Trung tâm chính trị huyện)
Chiều: Giao ban UBND huyện tháng 12 (Hội trường UBND huyện)
Thứ bảy
05/12/2020
00:00: Bồi dưỡng CVC tại huyện.Cả ngày: Tham gia học tập Lớp bồi dưỡng QLNN chương trình Chuyên viên chính (Trung tâm chính trị huyện)
Chủ nhật
06/12/2020
Cả ngày: Chỉ đạo hoạt động hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh (Các thôn)
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.116.791
Truy cập hiện tại 372